• +48 513 279 797
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BeHaPeks

Nasze usługi związane z PPOŻ

Plan próbnej ewakuacji

ppoz5Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Klientów, oferujemy ćwiczenia dotyczące procedur, zasad alarmowania w przypadku zagrożenia i prowadzenia sprawnej ewakuacji zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Przygotowujemy próbne ewakuacje dla wszystkich miejsc, obiektów oraz terenów.

Do zakresu pomocy w próbnej ewakuacji zaliczamy m.in. kontakt z Państwową Strażą Pożarną, szkolenia dla właścicieli oraz użytkowników obiektu, poznanie procedur i Instrukcjibezpieczeństwapożarowego, sporządzenie protokołu przeprowadzonej ewakuacji, a także wydanie odpowiednich zaleceń zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

§ 17. 1. Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

2. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji, o których mowa w ust. 1, należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

3. W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji, o której mowa w ust. 1, powinien być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

4. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Wszystkie usługi świadczymy na terenie Sosnowca, Katowic, Mysłowic, Czeladzi, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Chorzowa, Tychów a także na terenie innych miast i województw.