• +48 513 279 797
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BeHaPeks

Nasze usługi związane z PPOŻ

Ocena zagrożenia wybuchem

ppoz4Ocena zagrożenia wybuchem powinna być dokonana w obiektach i na terenach do nich przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub gdzie materiały takie są magazynowane.


Oceną zagrożenia wybuchem należy objąć:

- wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem;
- wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem;
- wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Każdorazowo należy dokonać oceny ryzyka zawodowego przy pracach, podczas których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe. Do pomieszczeń zagrożonych wybuchem zalicza się pomieszczenia, w których może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa. W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m³ w zwartej przestrzeni.

Obowiązek dokonania oceny zagrożenia wybuchem ma:

  • Inwestor;
  • Projektant;
  • Użytkownik decydujący o procesie technologicznym.