• +48 513 279 797
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BeHaPeks

Nasze usługi związane z BHP

Ocena Minimalnych Wymagań Maszyn

Maszyny zakupione przed dniem 1 stycznia 2003 r. muszą spełniać co najmniej minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 2009/104/WE, zwanej „dyrektywą narzędziową”.

W Polsce dyrektywa ta wdrożona jest Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Na pracodawców nałożony jest obowiązek dostosowania do minimalnych wymagań „starych maszyn” do 1 stycznia 2006 r.

Oferujemy Państwu wykonanie EKSPERTYZY, w zakresie oceny maszyn pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami BHP. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, zobowiązuje pracodawców do podjęcia działań, mających na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji maszyn, jako narzędzi pracy. Pod pojęciem MASZYNY należy rozumieć wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy.

Ekspertyza (Ocena) adresowana jest dla Klientów posiadających maszyny, udostępniane pracownikom w przedsiębiorstwie lub zakładzie i ma na celu sprawdzenie ich dostosowania do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.